Falten per tancar:

Condicions legals

Avís legal

Associació de Comerciants d'Olot
J17840174
Carrer Tomas Lorenzana, 15
17800 Olot
Girona
aco@garrotxa.com

Condicions d'ús

Preus
Tots els preus indicats a cada producte inclouen els impostos corresponents.

Embalatge
La comanda es fa arribar correctament embalada.

Dubtes
Per qualsevol dubte que tingueu, podeu enviar un mail amb la consulta a info@olot.shopping

Condicions d’Accés i Ús
Hi ha accés gratuït a la informació continguda a aquesta web. Les condicions d’accés al Portal estan supeditades a les disposicions legals vigents a cada moment així com als principis de bona fe i ús lícit per part de l’usuari, prohibint-se expressa i taxativament qualsevol tipus d’actuació que pogués anar en detriment o perjudici del Portal o de tercers.

Contingut i compromís de l’usuari
L’usuari es compromet a fer un ús lícit, diligent, honrat i correcte de la informació o contingut d'aquesta plana web o altra informació que obtingui a traves d’ella i tot això sota els principis de la bona fe i amb respecte en tot moment a la legalitat vigent. L’usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir, excepte per a ús personal, de qualsevol informació que sigui del portal (entengui’s per informació qualsevol missatge, arxiu, fotografies, dibuixos, programari i en general qualsevol classe o tipus d’arxiu informàtic, gràfic etc..).
L’usuari adquireix també el compromís de no provocar ni maliciosa ni intencionadament danys o perjudicis que puguin menyscabar, alterar el propi Portal El compromís adquirit s’ha de regir sobre la utilització continguts de conformitat amb el disposat en la llei, no copiar, reproduir, distribuir, cedir, transformar o modificar els continguts sense previ consentiment i per escrit de l’empresa del propi portal.

Compra segura

L'Associació de Comerciants d'Olot garanteix als seus clients la total seguretat en el procés de pagament, al accedir directament a una pàgina segura (HTTPS://) de l’entitat financera, que garanteix la privacitat de la informació i les dades de la targeta van xifrades. Aquesta transmissió constitueix el més elevat nivell de seguretat que existeix en el mercat. Les comandes realitzades per transferència bancària tindran un termini de 15 dies per a realitzar el pagament, transcorregut aquests període les comandes es cancel·laran automàticament.

Condicions generals

Amb el fi de regular les condicions d’utilització d'aquesta web, detallem la següent informació.

L'Associació de Comerciants d'Olot ofereix el seu portal per a us dels clients o potencials clients. Qui faci us vol dir que accepta, i coneix sense reserva, totes i cada una de les condicions generals aquí descrites.
Els propietaris de la web, tenen totals facultats per a modificar unilateralment totes i cadascuna d’aquestes condicions generals, sense previ avís, i esta capacitada per a modificar o eliminar qualsevol informació, servei o contingut del Portal, també sense previ avís. La modificació de qualsevol de les presents condicions generals per a un cas particular només tindrà validesa quan hagi estat recollida per escrit i signada pels representants legals de cada part.

Protecció de dades

L'Associació de Comerciants d'Olot es plenament conscient de l’ús i tractament que se li han de donar a les dades de caràcter personal i en virtut de la normativa legal existent referent a això. Compleix íntegrament tots i cadascun dels requisits amatents en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, garanteix un ús no solament legal sinó lleial de les dades personals així com un sistema adequat per a exercitar els drets d’accés rectificació, cancel·lació i oposició en la ja esmentada Llei Orgànica. La contractació per part dels Usuaris dels serveis prestats en aquest portal, implicarà el consentiment exprés d’aquest, per a l’ús, tractament i cessió de dades a totes les entitats que directa i indirectament tinguin relacions professionals per a la prestació d’aquest servei.

Els Usuaris autoritzen a Associació de Comerciants d'Olot a tractar les seves dades personals informant-li així mateix que poden exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en l’adreça aco@garrotxa.com.

La propietat adquireix el compromís d’adoptar les mesures de seguretat imposades per la Llei de Protecció de Dades en el nivell corresponent així com adoptar les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, perduda o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

L'Associació de Comerciants d'Olot informa als usuaris que les dades que ens faciliti a través dels nostres serveis seran introduïdes en un fitxer automatitzat que és titularitat d’aquesta empresa, amb domicili a l’adreça indicada a la part superior.

El consentiment de l’usuari per rebre, per correu electrònic o mitjà electrònic equivalent, la citada informació podrà revocar-lo mitjançant notificació dirigida a la següent adreça: aco@garrotxa.com

L’usuari podrà accedir a les seves dades de caràcter personal, rectificar-les, cancel·lar-les o oposar-se al seu tractament enviant per correu aquesta notificació a aco@garrotxa.com

L’usuari respondrà, en qualssevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se l'Associació de Comerciants d'Olot el dret d’excloure dels Serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Legislació

Les presents Condicions Generals se sotmeten a la legislació espanyola, que serà aplicable en relació a la seva validesa, interpretació, execució i compliment. L’usuari, declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.


Devolucions

Per a canvis i devolucions s’aplicaran les condicions i terminis establerts per llei (http://consum.gencat.cat/ca/el-consum/despres-de-la-compra/canvis-devolucions-i-baixes/canvis-i-devolucions). Caldrà posar-se en contacte directament amb l’establiment comercial, que serà l’encarregat de gestionar els canvis i devolucions i de definir les seves pròpies polítiques de devolucions de productes.

Ports gratuïts a la Garrotxa   -  Ports 6€ a la resta de Catalunya.

crossmenu