Falten per tancar:

Protecció de dades de caràcter personal

Responsable del document

Ajuntament d’Olot

Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot

Tel. 972 27 91 00

Atencioalciutada@olot.cat  http://www.olot.cat

 

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

dpd@olot.cat

Ajuntament d’Olot

Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot

Tel. 972 27 91 18

 

Finalitat del tractament

Gestió de dades de contacte facilitades per els usuaris de la pàgina web olot.shopping amb la finalitat de promocionar i informar sobre les activitats relacionades amb aquesta campanya i efectuar un sorteig entre els registrats.

 

Base jurídica

La base jurídica és el consentiment de l’interessat.

 

Destinataris

Les vostres dades no es cediran a tercers, excepte que una norma legal ho autoritzi.

 

Drets de les persones

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, en els termes establerts a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament d’Olot o mitjançant la seva seu electrònica https://seu-e.cat/ca/web/olot

Podeu consultar els formularis a la pàgina web apartat tràmits, catàleg de tràmits, LOPD

 

Termini de conservació de les dades

Mentre es mantingui la vigència de la campanya

 

Reclamació

Podeu presentar una reclamació a l’Ajuntament d’Olot, en paper o mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament d’Olot https://seu-e.cat/ca/web/olot

Ports gratuïts a la Garrotxa   -  Ports 6€ a la resta de Catalunya.

crossmenu